Hangi sunucumuzun Web sitesine gitmek istiyorsunuz ? / Which of our server's website do you want to go to?

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Yazdır

Bu sözleşme, www.shaiyatr.net üzerindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ `Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
ShaiyaTR bir SHAİYA TR OYUN HİZMETLERİ ( STOH ) iştirakidir.
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu ShaiyaTR Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle ` Mesafeli Satış Sözleşmesi ` olarak anılacaktır), ShaiyaTR ve Site olarak adlandırılan tüzel kişi SHAİYA TR OYUN HİZMETLERİ ( STOH ) dir. SHAİYA TR OYUN HİZMETLERİ ( STOH ) Bursa’da ikamet etmektedir. İletişim numarası ise +90505 421 45 28’dir. ShaiyaTR’den alışveriş yapan kullanıcılar ise Üye veya Site Üyesi olarak adlandırılacaklardır. Üyenin adres ve iletişim bilgileri profil kısımlarında yer almakta olup gizlilik politikamız gereği korunmaktadır. Bu bilgilerin gerçekliğini üye doğru olarak taahhüt etmiştir. ShaiyaTR ile Siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Siteye üye olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar
Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetler den, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Site: www.shaiyatr.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ShaiyaTR Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak ShaiyaTR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak ShaiyaTR tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site`nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ShaiyaTR tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Siteye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca , ShaiyaTR tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, ShaiyaTR tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde ve site kurallarında yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ShaiyaTR `in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ShaiyaTR` den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcıların ShaiyaTR tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ShaiyaTR` in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcılar, Site dahilin de kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ShaiyaTR, Kullanıcılar tarafından ShaiyaTR `e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcılar, ShaiyaTR `in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) ShaiyaTR `in sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, ShaiyaTR ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilin de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ShaiyaTR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ShaiyaTR, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) ShaiyaTR ‘in sunduğu bir diğer hizmet ise oyun içi hizmetleridir. Oyun içerisinde oyuncuların oyun oynayarak elde ettikleri oyun parası gibi ürünleri oyunculardan alabilmektedir. Aldığı bu oyun içi ürünleri yine talep eden diğer oyunculara satışını yapmaktadır. Fakat bu aşamada bazı oyun firmaları bu tip oyun içi ticari aktivitelere kuralları gereği izin vermeyebilirler. Bu sebepten dolayı oyunda kullandığınız karakteriniz geçici bir süre ile askıya alınabilir veya tamamen oyundan engellenebilir. Bu faaliyetler nedeniyle ShaiyaTR; kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
h) ShaiyaTR oyun forumlarında paylaşılan tüm yazılar yönetici kontrolünden geçmektedir. Bu kapsamda onaylanan yazılar forum kısmında görünmeye başlamaktadır. Onaylanmayanlar ise tamamı ile silinmektedir. Forumda paylaşılan içeriklerin alıntı olmaması gerekmektedir. Farklı sitelerden alındığı tespit edilen üyelikler sistemden yasaklanmasına sebep olur. Alıntılanan içerik, içeriği foruma ekleyen üyeye aittir ve T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm üyeler yaptığı paylaşımdan sorumludur. Alıntılanan içerik, destek bölümüne gönderilen mail ardından incelenerek 3 gün içinde bahsi geçen web sitesinden silinir. ShaiyaTR oyun sayfalarında paylaşılan tüm oyun yorumları yönetici kontrolünden geçmektedir. Bu kapsamda onaylanan yorumlar tüm oyun sayfalarının en altında bulunan değerlendirme kısmında görünmeye başlamaktadır. Onaylanmayanlar ise tamamı ile silinmektedir. Sistemde tüm üyeler ShaiyaTR yöneticilerinin onayı olmadan referans linki oluşturabilmektedirler. Oluşturulan referans linkleri sadece www.shaiyatr.net ve alt sayfaları için yönlendirme yapmaktadır. Yönlendirmeler https://www.shaiyatr.net/ref/ ile başlayıp devam etmektedir. www.shaiyatr.net veya alt sayfaları dışında yönlendirme yapmak kural dışıdır ve/veya yapmaya çalışmak kural dışıdır. Sonucunda üyeliğin yasaklanması ile sonuçlanır. Oluşturulacak referans bağlantılar “ hack, warez vs. “ gibi T.C. yasalarına aykırı kelimeler paylaşılamaz. Paylaşılan kelimeler ve paylaştıkları tüm platformlar direkt olarak veya dolaylı olarak oluşturan kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tip durumlarda forumda Rapor Et bölümünden kötü kullanım bildirebilirsiniz. Fark edilen referans bağlantıları silinir ve/veya yönetici heyetinin fikir alışverişi sonucu üyenin hesabının silinmesiyle sonuçlanır.
Her türlü bot programı kullanımı engellenmiştir. Bot kullanımı kural dışıdır. Bu yasaklanan davranışları sergileyen kullanıcılar tespit edildiğinde süreli veya kalıcı olarak sistemden engellenebilir.
g) Pazar ve Oyun içi Nesne Satışı Kapsamı
ShaiyaTR, sizlere pazar ve oyun için nesne satışı üzerinden ürün veya oyun parası satın alma ve satış yapma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. ShaiyaTR, Pazar yada nesne satış sayfasında listelenen ürün veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
ShaiyaTR, Pazar ve oyun için nesne satışı sayfası üzerinden kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
h) ShaiyaTR Tarafından Sağlanan pazar ve Oyun içi Nesne Satışı Hizmetleri
Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve satın alabilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
ı) ShaiyaTR ‘in pazar ve Oyun içi Nesne Satışı Yükümlülükleri
Pazar ve Oyun içi Nesne Satışının tarafı olmayan ShaiyaTR, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcının alışveriş yapmasını sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaz. Tüm sorumluluk taraflara aittir.
j) ShaiyaTR ‘in ve Alıcı/Satıcı ‘ların pazar ve Oyun içi Nesne Satışı Yükümlülükleri
Mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan ShaiyaTR’nin Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
k) ShaiyaTR’ye girdiğinizde veya ShaiyaTR Pazar ve Oyun içi Nesne Satışı hizmetini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış bölümde ilanlarının verilmesi,
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması veya üyelikten men edildiğiniz halde ShaiyaTR hizmetlerinin kullanılması,
5. Ürün veya hizmetlerin teslim edilmemesi veya satın alınan ürün veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
8. ShaiyaTR’in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
9. Spam yada sürekli mesaj gönderimi veya ilan oluşturulması,
10. ShaiyaTR’e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, ShaiyaTR altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
13. Kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
14. ShaiyaTR ‘in (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
İşbu sözleşmeye taraf olmakla, ShaiyaTR ‘in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.
m) Ürün veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve “Satıcılar İçin Kurallar” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:
1. Ürün veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
3. Satıcı olarak;
a) ürün veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b) ürün veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu veya sattığınızı veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c) ürün veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
4. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ShaiyaTR tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz.
5. İşbu sözleşme veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak ShaiyaTR tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, ShaiyaTR ‘ e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
7. Listelenen ürün veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Yasaklı ürün veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün veya hizmetler satışa sunulamaz.
8. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün veya hizmetlerle ilgili olarak, ShaiyaTR ‘e yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada ShaiyaTR ‘in sorumlu olmadığını ve ShaiyaTR ‘in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, ShaiyaTR ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. ShaiyaTR ‘in söz konusu ürün veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
9. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, ShaiyaTR tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
10. ShaiyaTR, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, ShaiyaTR’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. ShaiyaTR dilerse, bu bedelleri ShaiyaTR hesabınızda bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
11. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı
sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
12. ShaiyaTR ’in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
5.2. ShaiyaTR`ın Hak ve Yükümlülükleri
a) ShaiyaTR, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı
tutmaktadır. ShaiyaTR, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) ShaiyaTR, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `linkler, Kullanıcılara sadece referans kolaylığı nedeniyle ShaiyaTR tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ShaiyaTR `in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) ShaiyaTR, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) ShaiyaTR, Sitede sağlanan Hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e) Kullanıcılar ve ShaiyaTR hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde kullanıcılardan talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda ShaiyaTR yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz kullanıcı hesaplarına işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda ShaiyaTR mesul değildir. Para iadesi ve nakite çevirme işlemleri ile ilgili detayları Site Kuralları bölümünden inceleyebilirsiniz.
7. Teslimat Süreleri
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız ShaiyaTR bakiyenize iade edilmektedir.
8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda ShaiyaTR yeni kod yollamakla yükümlü değildir. b) Oyun Parası Siparişlerinizde Oluşabilecek Tüm Hatalardan ShaiyaTR Sorumlu değildir.
c) Oyun Parası Siparişlerinizde bazı oyun firmalarının uyguladığı kurallar dolayısı karakterinizin geçici süreli veya tamamen kalıcı olarak engellenmesi gibi durumlardan ötürü ShaiyaTR dolaylı ve direk olarak sorumlu değildir. Bu oyunlardan World of Warcraft, Fifa Serisi, Knight Online veya Silkroad Online vb. oyunlar örnek gösterilebilir. Bu oyunların kurallarını ve sözleşmelerini bilmek tamamen oyuncusunun sorumluluğundadır.
9. Gizlilik Politikası
ShaiyaTR, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. ShaiyaTR, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. Gizlilik politikasının devamı ile ilgili Site kuralları bölümünü okuyunuz lütfen. 10. Diğer Hükümler
10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (ShaiyaTR `in telif haklarına tabi çalışmalar) ShaiyaTR `e ait olarak ve/veya ShaiyaTR tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, ShaiyaTR Hizmetlerini, ShaiyaTR bilgilerini ve ShaiyaTR `in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının ShaiyaTR `in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ShaiyaTR `den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) ShaiyaTR `in, ShaiyaTR Hizmetleri, ShaiyaTR bilgileri, ShaiyaTR telif haklarına tabi çalışmalar, ShaiyaTR ticari markaları, ShaiyaTR ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları ve ticari bilgi’ye yönelik tüm hakları saklıdır.
10.2. Sözleşme Değişiklikleri
ShaiyaTR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10.3. Mücbir Sebepler
Hukuken `mücbir sebep` sayılan tüm hallerde, ShaiyaTR, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ShaiyaTR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ShaiyaTR `den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. ShaiyaTR, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, ShaiyaTR `in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
Aynı zamanda ShaiyaTR herhangi bir sebep belirmeksizin veya kendisine göre sebepleri ile sözleşmeyi (dolaylı veya direk) olarak tek taraflı fes edebilir ve kullanıcının üyeliğine süreli veya kalıcı olarak müdahale edebilir. Bu süreçte kullanıcının sitede sahip olduğu ödeme kaynaklı miktarlar iade edilir. Herhangi bir müdahale için ShaiyaTR sebebini gizli tutma hakkına sahiptir.
11. SÖZLEŞME EKLERİ EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
ShaiyaTR olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
a) ShaiyaTR `a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, ShaiyaTR sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, ShaiyaTR dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde ShaiyaTR `a bildirebilirsiniz. ShaiyaTR `a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki ShaiyaTR `in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. ShaiyaTR gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümündeTürkiye Mahkemeleri yetkilidir. SHAİYA TR OYUN HİZMETLERİ ( STOH ) İADE ŞARTLARI İade şartları ve iade türleri ile ilgili olarak Site Kuralları bölümünü okuyabilirsiniz. Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.