Hangi sunucumuzun Web sitesine gitmek istiyorsunuz ? / Which of our server's website do you want to go to?

Kullanım Şartları
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Yazdır

Hizmet Koşulları
SHAIYA TR OYUN HİZMETLERİ (“STOH”) web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder. Bu belge www.shaiyatr.net (ya da bunun yerine geçebilecek olan ilave bir URL) ve bununla ilgili tüm resmi web (hepsi birden “Site” olarak anılacaktır) yaptığınız ziyaret ve bu sitelerde geçirdiğiniz süreyle ilgili kullanım koşullarını içerir.

1. Yasal Sözleşme

Bu web sitesini ve oyunlarımızdan herhangi birini kullanarak, bu belgede sıralanan koşullara uymayı ve bunların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, davranış kuralları, gizlilik koruma politikası ve değişikliklere tabi olan tüm son kullanıcı lisans anlaşmalarına uymayı da kabul edersiniz. İşbu sözleşmedeki, “biz”, “bizim”, “bizden” ve bunlardan türetilecek olan diğer tüm kelimeler Shaiya TR Oyun Hizmetleri’ne karşılık gelirken, “siz”, “sizin”, “sizden” ve bunlardan türetilecek olan diğer tüm kelimeler, bu web sitesinin ya da oyunlarımızdan biri ya da birden fazlasının kullanıcısı olarak size karşılık gelir.
.
İşbu Sözleşme ile, bu Sözleşme’nin tarafı olacak hukuki yeterliliğe sahip olduğunuzu ve Birleşik Devletler ya da ilgili diğer bir yargı alanının yasaları çerçevesinde, Site tarafından sunulan hizmetleri almaktan men edilmemiş olduğunuzu kabul edersiniz. Sunulan hizmetlere hizmet duyuruları, idari mesajlar ya da diğer bilgiler gibi STOH tarafından iletilen çeşitli mesajları da içerebileceğini ve bu mesajların Site tarafından sunulan hizmetleri oluşturduğunu kabul edersiniz ve bu mesajları almaktan feragat edemeyebilirsiniz.

STOH bu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve het türlü son kullanıcı lisans anlaşmasını istediği zaman yegane takdir yetkisi kendisinde olacak şekilde değiştirebilir. Değişiklik ve iyileştirmeler Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerli hale geleceklerdir. İşbu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasının içeriklerinde zaman zaman çeşitli değişiklik ve iyileştirmeler yapılabileceğinden, bunları düzenli olarak kontrol etmeyi bir yükümlülük olarak kabul edersiniz. Site ve hizmetlerini kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş ya da güncelleştirilmiş koşulları kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.
STOH bu Sitenin sahibidir. Siteyi kullanımınız her zaman için işbu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve oyunlarımızla ilgili her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasına tabidir. İşbu koşullar, Sitede oluşturulan tüm kullanıcı kimlikleri için geçerlidir. Bununla sınırlı olmamakla birlikte, düzgün oyun-içi ve oyun-dışı davranış da buna dahildir. İşbu Sözleşme, STOH yazılımıyla birlikte gelebilecek olan ve STOH yazılımının tabi olduğu her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasına (“SKLA”) ek bir belge olup, hiçbir şekilde onunla ikame edilemez ya da onun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Başka bazı STOH hizmetlerini, bağlı şirketlerin hizmetlerini, üçüncü şahıs içerik ya da yazılımlarını kullanır ya da satın alırken, bunlara özgü olabilecek ilave hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.
Site’deki ve ona dair ve yayınlanmış olan oyunlarımızın tümündeki tüm hak ve markalar (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, her türlü kullanıcı hesabı, marka, bilgisayar kodu, tema, nesne, karakter, karakter adı, öykü, diyalog, slogan, mekân, konsept, sanat çalışması, animasyon, ses, muzik, beste, işitsel-görsel efekt, operasyon yöntemi, ahlaki hak, ilgili her türlü belge, oyun(lar)a dahil “uygulama”, sohbet odalarındaki konuşmaların dökümü, karakter profil bilgisi, oyunun oynanışının kaydı ve oyun(lar)ın istemci ve sunucu yazılımı da buna dahildir) STOH’ye aittir.

2. Hizmetin Tanımı

Shaiya TR Oyun Hizmetleri üyelerine ücretsiz, yüksek kalitetede oyunlar sunmaktadır. Sitemizde ilave içerikler de bulunmaktadır. Oyunlarımıza erişmek için, çeşitli istemci yazılımlarını indirmeniz ve kurmanız gerekebilir. Bu işlem donanım, yazılım ve Internet erişiminin kullanımını gerektirir. Siteyi kullanarak, donanım, yazılım ve Internet erişiminin kullanıcı deneyiminizde kritik bir rolü olduğunu kabul etmiş olursunuz. STOH’nin hiçbir donanım, yazılım ve Internet erişiminden ya da bunların erişilebilir olmamasıyla ilgili problemlerden sorumlu olmadığını ve bizi bunlardan ötürü suçlamayacağınızı kabul edersiniz. STOH Internet erişimi sağlamaz ve telefon ve Internet erişim ücretlerinin yanısıra sunucuyla bağlantının sürekli kılınmasından doğacak olan tüm gerekli teçhizat, hizmet, onarım ya da düzeltmelerle ilgili tüm ödemelerden de siz sorumlu olursunuz.

3. Hesap

Sitemize ve oyunlarımıza erişmek için sizden bir hesap (bir “Hesap”) oluşturmanız istenebilir. Sadece 13 yaş ve daha üstündekiler hesap oluşturabilir. Eğer yaşınız 13’ün üstündeyse ve hâlâ yetişkinliğe adım atmamış olarak görülüyorsanız, bu koşulları ebeveynleriniz ya da koruyucunuzla birlikte gözden geçirmenizi ve onların bunları anlayıp onayladığından emin olmanızı talep ediyoruz. Sözleşme’deki kullanım koşullarını kabul ederek, yaşınızın en az 13 olduğunu beyan etmiş olursunuz.Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin sorumluluğu size aittir.
Yukarıda söylenenlere rağmen, sitemizin bazı bölümleri ve bazı oyunlarımız 18 yaşından küçükler için uygun olmayan, yetişkinlere yönelik içerik barındırıyor olabilir. Bu içeriğe erişim için 18 yaşında ya da daha büyük olduğunuzu onaylamanızı isteyeceğiz. Sitenin sadece yetişkinlere uygun ya da onlar için oluşturulmuş olan herhangi bir bölümüne girerseniz, yaşınızın en az 18 olduğunu ya da ikamet ettiğiniz bölgenin yasalarına göre reşit olduğunuzu ve yasal olarak bu içeriğe erişme hakkınızın bulunduğunu beyan etmiş olursunuz. İşbu koşullar çerçevesinde yaşınızı doğru biçimde belirtememiş olmanızdan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

Bir kullanıcı kimliği (“Kullanıcı Kimliği”) oluştururken, (i) gerekli alanlarda istendiği şekliyle doğru, kesin, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi ve (ii) ilgili Kullanıcı Kimliğini doğru, kesin, güncel ve eksiksiz tutmak için hızlı biçimde güncelleyip gözetim altında tutmayı kabul edersiniz. Sağladığınız bilgiler bize ait Gizlilik Politikası’na tabi olacaktır.

Kullanıcı Kimliğinizin oluşturucusu olarak, kendi kimliğinizin tüm sorumluluğu size aittir. STOH saldırgan ya da müstehcen kullanıcı kimliklerine hoşgörü göstermeyecektir. Eğer bir Kullanıcı Kimliği bu koşulların herhangi bir bölümünü ihlal ederse, böyle bir Kullanıcı Kimliğini derhal, geçici ya da kalıcı olarak yasaklayabiliriz.
STOH, Kullanıcı Kimliğinizin suistimal edilmesinden sorumlu değildir, söz konusu kimliğin, bununla sınırlı olmamakla birlikte şifrenizi verdiğiniz başka biri tarafından uygunsuz kullanımının da içinde olduğu uygunsuz kullanımlarından ötürü STOH ve bağlı şirketlerini sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

Kullanıcı Kimliğiniz oluşturulduktan sonraki altı ay içinde kullanılmaması ya da oluşturulduktan sonraki herhangi bir altı aylık periyod içinde hiç kullanılmaması halinde geçersiz hale getirilebilir. Kullanıcı Kimliğinizi altı ya da daha fazla ay boyunca kullanmazsanız, kimlik Site yöneticisi tarafından yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere kaldırılıp silinebilir.Böyle bir durumda Kullanıcı Kimliğiniz, Kullanıcı Kimliği kayıtları, rütbeleri ve hizmet bilgileriyle birlikte kalıcı olarak silinecektir.

4. Gizlilik

Kişisel bilgilerinizin kullanım ve korunması konularını işleyen Gizlilik Politikamız, şu an için http://shaiyatr.net adresinde olmak üzere Sitede yayınlanmış olup referans amacıyla işbu belgeye de aktarılmıştır.

5. Kullanıcı İbrazları

“İbrazlar” STOH’nin oyun ve hizmetleriyle ilgili ya da bu oyun ve hizmetlerin kullanımı ya da oynanmasıyla ilgili STOH’ye teslim ettiğiniz her türlü veri, müzik, ses, fotoğraf, yorum, geri bildirim, öneri, forumlar, sohbet odaları ve Sitenin benzer diğer kısımlarındaki gönderiler, e-posta ve buna benzer bilgi ya da materyaller anlamına gelmektedir. Kullanıcı Kimlikleri ve İbrazlar gizli değildir ve ibrazın ardından STOH’nin malı haline gelir. Kullanıcı Kimlikleri ve biçiminden bağımsız olarak her türlü İbrazı, herhangi bir yerde, Kullanıcı Kimliğinize atıfta bulunarak ya da bulunmaksızın ve size önceden bildirmeksizin ya da herhangi bir telif bedeli ödemeksizin alıntı yapma, yeniden gönderme, kullanma, yeniden üretme, dağıtma, iletme, yayınlama ve başka yollarla iletme ve kamuya açık olarak göstermek için STOH’ye geri alınamaz, aktarılabilir, telif ücreti gerektirmeyen ve daimi hak ve lisansını vermeyi ve sağlamayı kabul edersiniz.

Bize yapmış olduğunuz İbrazlar ve Kullanıcı Kimliğinizin idaresiyle ilgili yegane sorumluluğun size ait olduğunu kabul edersiniz. İbrazlarınız ve Kullanıcı Kimliğinizle ilgili, bunların yasal konumları, güvenilirlikleri, uygunlukları, özgünlükleri ve telif hakları da dahil olmak üzere, sorumluluğun tamamı, STOH’ye değil, size aittir. Siteyi kullanarak, saldırgan, müstehcen ya da uygunsuz İbrazlara maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz. STOH, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir İbrazdaki her türlü hata ya da noksan veya Site aracılığıyla duyurulan, e-posta olarak gönderilen, iletilen ya da başka biçimlerle erişilebilir hale getirilen herhangi bir İbrazın kullanımından doğacak olan her türlü kayıp ya da hasar da dahil olmak üzere, hiçbir İbrazdan ötürü hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmeyecektir.

Forumlar, sohbet odaları ve Sitenin benzer diğer kısımlarında yaynlanan tüm materyaller halka açık materyaller olarak değelendirilmektedir. Bu bakımdan, STOH kendinizle ya da başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri Sitede ya da Site aracılığıyla yayınlamamanızı şiddetle tavsiye eder. Politikası gereği, STOH İbrazların hiçbir kısmını ön izleme ya da gözetime tabi tutmaz. Bununla birlikte, STOH Site üzerinden erişilebilir olan her türlü İbrazı gözetim altına alma, reddetme ya da taşıma hakkını saklı tutar. STOH uygunsuz gördüğü ya da işbu hükümlere aykırı olan her türlü İbrazı siteden kaldırma hakkını, yegane takdir yetkisi elinde olmak üzere saklı tutar.

STOH tarafından öneceden açıkça belirtilip buna onay verilmediği sürece, işbu Sitenin herhangi bir kullanıcısının STOH ile herhangi bir sözlü, yazılı ya da elektronik iletişime (geri bildirim, soru, yorum, öneri, fikir, vb. gibi) girmesi durumunda gizli bir ilişki tesis edilmeyecektir. Eğer herhangi bir STOH Sitesi böylesi bilgilerin verilmesini zorunlu kılar ya da bunları talep ederse ve bu bilgiler kişisel olarak tanınmayı sağlayacak bilgileri de (örneğin; isim, adres, telefon numarası) içerirse, STOH bunları Gizlilik Politikası’na uygun olarak alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Aksi durumlarda, böylesi iletişimler ve teslim edilen her türlü bilgi gizli olarak değerlendirilmeyecek ve STOH bunları yeniden üretme, yayınlama ya da bunlarla sınırlı olmamakla birlikte araştırma, geliştirme, bu bilgileri dahil ederek oyun ya da hizmetlerin kullanım ya da satışı gibi amaçlar için başka biçimlerde kullanma hakkına sahip olacaktır. İletişimlerinizin içeriğinden, doğruluğu, tamlığı ve başka bir şahsın mülki haklarını ya da gizliliğini ihlal etmemesinden tamamıyla siz sorumlusunuzdur.

6. Kullanıcı Davranışı

Siteyi kullanırken, bu hükümleri, tüm ilgili yasaları ve ayrıca basit görgü kuralları ve toplumsal davranış kodlarını dikkate almalısınız. Çevrimdışı, gerçek dünya topluluklarında yasaya aykırı olan tüm davranışlar bu hükümlere de aykırıdır. STOH yasadışı ya da saldırgan davranışlara hoşgörü göstermeyecektir.

(a) Yasadışı, zararlı, tehditkâr, suistimale yönelik, tacizkâr, çapraşık, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başka bir şahsın gizliliğini ihlal eden, nefret içeren ya da ırksal, etnik yahut başka açılardan uygunsuz olan herhangi bir İbraz (aşağıda tanımlandığı biçimiyle) yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(b) Herhangi bir şekilde küçük yaştaki çocuklara zarar vermek;
(c) Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, STOH görevlisi, forum yöneticisi, misafiri ya da evsahibinin de içinde olduğu herhangi bir kişi ya da kurumu taklit etmek ya da bir kişi ya da kurumla aranızdaki bağlılıkla ilgili yanlış ya da bir şekilde yanıltıcı beyanda bulunmak;
(d) Site üzerinden iletilen herhangi bir İbrazın kökenini gizlemek için başlıkta sahtecilik yapmak ya da başka biçimlerde tanımlayıcıları manipüle etmek;
(e) Herhangi bir yasa ya da sözleşmeden doğan veya güvene dayalı bir ilişki çerçevesinde halka açık hale getirme hakkınız olmayan herhangi bir İbrazı yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(f) Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ya da herhangi bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İbrazı yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(g) Talep edilmemiş ya da yetkisiz olarak reklam, promosyon materyali, “junk e-posta”, “spam”, “zincirleme e-posta”, “piramit şeması” ya da başka türden bir talep yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(h) Yazılım virüsü ya da herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon cihazının işlevselliğini kesintiye uğratmak, ortadan kaldırmak ya da sınırlamak için tasarlanmış başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosya ya da program içeren materyali yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(i) Siteyi ya da Siteye bağlı sunucu ya da ağları kesintiye uğratmak ya da bozmak veya Siteyle bağlı olan ağların gereklilik, prosedür, politika ya da düzenlemelerine uymamak;
(j) Başka birini “takip etmek” ya da başka türlü taciz etmek;
(k) Yukarıdaki paragraflarda dökümü yapılan yasaklanmış davranış ve aktivitelerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılarla ilgili bilgi toplamak ya da saklamak;
(l) Oyuna, forumlarda ya da sohbet odalarında, kaba dil kullanarak, suistimal ederek aşırı bağırarak (BÜYÜK HARFLE), “spam” ederek ya da diğer kullanıcıları ve STOH çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla başka kargaşaya yol açıcı veya zararlı yöntemler kullanarak sohbetin akışına sekte vurmak;
(m) Herhangi bir yasadışı eylem ya da Hizmet Koşulları, Davranış Kuralları ya da Gizlilik Politikası’nı ihlal eden herhangi başka bir eylemde bulunmak, bulunanları cesaretlendirmek veya destek vermek;
(n) Diğer kullanıcıların Sitenin hizmetlerine ya da oyunlara erişmekten alıkoyacak herhangi bir eylemde bulunmak.
STOH önceden haber vermeksizin ve uyarmaksızın, bu koşulların ihlalini ya da diğer yasadışı ya da uygunsuz davranışlarda bulunanları vazgeçirmek ya da cezalandırmak için gerekli göreceğimiz önlemleri alabilir ve cezaları uygulayabilir. Herhangi bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve bundan kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi tamamıyla STOH’nin takdiri yetkisi altındadır ve bizim açımızdan topluluk ve Site için en iyisi neyse ona göre gerçekleştirilecektir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediği be seçeceğimiz ceza konusunda STOH’nin takdirine bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz.

7. Üçüncü Şahıs Siteleri

Bir hiperlinke tıklamak sizi Siteden başka bir yere yönlendirebilir. STOH bağlantı verilen hiçbir üçüncü şahıs sitesini desteklemez ya da kontrol etmez, içeriklerinden sorumlu değildir ve böyle sitelerin sahipleri ya da işleticileriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Ayrıca, diğer sitelerin hizmet koşulları ve gizlilik politikaları farklı olabilir. STOH bu bakımdan, üçüncü şahıs web sitelerinin iş yapma biçimleri konusunda bilgi almanızı şiddetle tavsiye eder.

İlgili mal ya da hizmetlerle ilgili ödemeler ve bunların teslimatı da dahil olmak üzere Sitede ya da Site aracılığıyla size sunulan reklam verenlerle aranızdaki yazışma ve iş ilişkileri yahut bunların promosyınlarına katılımınız ve bu ilişkilerle ilgili her türlü başka koşul, hüküm, garanti ya da temsiller, tamamıyla sizinle reklam veren arasındaki ilişkilerdir. STOH’nin böylesi ilişkilerden ya da Sitede böylesi reklam verenlerin bulunmasının bir sonucu olarak doğacak hiçbir kayıp ya da hasardan ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

8. Resmi Hizmet ve Beta Testi

Oyunlar Sitedeki Hizmetlerimiz olarak sunulmakta olup sadece oynanmaları için tasarlanmıştır. Sunucu emülatörleri gibi, oyunun başkaları tarafından da oynanabileceği aracılara erişmemeyi, bunları oluşturmamayı ve sağlamamayı kabul edersiniz. Hizmetlerin kullanımında size STOH tarafından onay verilmemiş bir etki gücü yada avantaj sağlayabilecek olan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte üçüncü şahıs araçlarının da içinde olduğu, hiçbir donanım ya da yazılımı yahut başka türden bir destek yöntemini kullanmayacağınızı kabul edersiniz; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte “bot” kullanımı ve/veya Hizmetin herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın otomatik olarak oynanabileceği diğer her türlü yöntem de buna dahildir. Oyunlarda türetilen ya da oyunlar için üretilmiş olan hiçbir yazılım programı, hizmet programı, uygulama, emülatör ya da araç oluşturma, yayınlama, dağıtma, bunların türevlerini oluşturma ya da bunları kullanma hakkınızın olmadığını kabul edersiniz; sadece yazılımı bu Sözleşme ve ilgili SKLA’da açıkça izin verildiği şekliyle kullanabileceğiniz durumlar bunun istisnasıdır. Altyapımıza makul sınırların dışında ve ölçüsüzce fazla bir yük bindirecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız.

Herhangi bir oyun hesabı, karakter, eşya,rütbe ya da ep ile alınmış malzemenin sizin tarafınızdan bir başka oyuncuya/kullanıcıya satılması ile ilgili hiç bir süreç ve şart altında STOH mesul tutulamaz.Bahsi geçen malzemelerin çalınması kaybolması veya zarar görmesi halinde hiçbir şekilde yardım ve hak talep edemezsiniz. Hesap bilgilerinizi paylaştığınız anda bütün sorumluluk size aittir.

9. Ücretler

Sitenin bazı bölgeleri, oyundaki bazı eşyalara erişmek ya da bunları elde etmek yahut Sitedeki oyun etkinliklerine katılmak için sizden belli bir ücret talep edebilir. HER TÜRLÜ TATBİK EDİLEBİLİR ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER ÖNCEDEN ÖDENEBİLİR VE TAMAMI YA DA BİR KISMI İADE EDİLMEZ. STOH, zaman zaman, ücretleme ve faturalama yöntemlerini değiştirebilir, iyileştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir ve bu değişiklikleri işbu Sözleşme’de ya da Sitenin başka bir yerinde duyurabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler Sitede duyuruldukları andan itibaren geçerli olacaklardır. Eğer herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, ama STOH hesabınızda iptalden önceki bir tarihten kalan borçlarınızı size iade etmeyecek ve herhangi bir hizmet bedeli olan ücreti alıcı ile satıcı arasında eşit biçimde bölüştürmeyecektir.
Tatbik edilebilir ücret ve bedelleri temel kredi kartlarından biriyle, PayPal, banka hesabı ya da STOH’nin onay verdiği benzer başka yöntemlerle ödeyebilirsiniz.

10. Hizmetin Kesintiye Uğraması

(a) STOH, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. STOH’nin Hizmetlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.
(b) Hizmetlerin STOH’nin kontrolü dışındaki sebeblerle kesintiye uğrayabileceğini ve STOH’nin istediğiniz her zaman Hizmetlere ya da Hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz. STOH, Hizmetlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu olmayacaktır.
(c) STOH herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özellikleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.
(d) STOH Hizmetlerin paragraflar (a), (b) ya da (c)’de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir Hesap ücretininin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.
11. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

STOH HERHANGİ BİR HESABI, İSTEDİĞİ ZAMAN, SEBEPLİ YA DA SEBEPSİZ OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİREREK YA DA BİLDİRMEKSİZİN ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR YA DA SİLEBİLİR.

STOH kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve kullanıcı kimliklerini geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir ve bunu yapmaktadır da. Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi bize aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarını dikkate almaktayız; bununla birlikte, verilecek her türlü karar kesinlikle STOH’nin takdirinde olacaktır.
Şüphenin önlenmesi adına, işbu Sözleşme ile STOH’nin, Hesabınızda alacağınız olsa bile, Hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü ceza ve disiplin tedbiriyle ilgili yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Şahsınızın ya da kullanıcı kimliğinizin adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, lütfen bizimle temasa geçip ayrıntılı bir açıklama yapın. Açıklamanızı makul sınırlar içinde değerlendirmeye alacağız.

STOH’ye bildirmek suretiyle Hesabınızı istediğiniz zaman sonlandırabilir ya da iptal edebilirsiniz. Kullanıcı kimliğinizin iptalinin, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, şu konulardan biriyle ilgili ya da bunlardan birinin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvurabileceğiniz yegane yasal yol olduğunu kabul eder ve onaylarsınız: (i) Bu Sözleşme’nin koşullarından herhangi biri ya da STOH’nin bu Sözleşme’yi yürürlüğe koyması ya da uygulaması; (ii) İbrazlar; (iii) Siteye erişebilmeniz ve/veya kullanabilmeniz; ya da (iv) ücretlerin, kesintilerin, tatbik edilebilir vergilerin, faturalama yöntemleri ya da ücretler, kesintiler, tatbik edilebilir vergiler yahut faturalama yöntemlerinde yapılacak değişiklikler.

Kullanıcı kimliğinizi STOH’ye bildirerek istediğini zaman iptal edebilirsiniz. STOH’nin, iptal etmenizden önce STOH’ye borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve maliyetleri tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, iptalinizden önce üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz. Kullanıcı kimliğinizin herhangi bir nedenle sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabınıza herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave (örneğin online oyun puanı gibi) yapılmayacak ya da bunlar nakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve kullanıcı kimliğinize erişiminiz kaldırılacaktır. STOH’ye yeniden kaydolmadan önce, gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır.

12. Tazminat

STOH’nin isteğiyle; STOH’yi Servislerin suistimalinden ya da işbu Sözleşme’nin ihlalinden doğacak olan ya da bununla doğrudan ya da dolaysız olarak ilgili olan tüm hasar, yükümlülük, hak iddiası ve masraflardan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte avukatlık masrafları da dahil olmak üzere, muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve STOH’yi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

13. Kabuller

İşbu Sözleşme’yi imzalayarak şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:
(a) HİZMETLERİ KULLANIRKEN, YAZILIM, YAZILIMLA AYNI ANDA ÇALIŞMAKTA OLAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİSAYARINIZIN RASTLANTISAL ERİŞİM HAFIZASI (RAM) VE/VEYA İŞLEMCİ (CPU) SÜREÇLERİNİ İZLEYEBİLİR. BİR “YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMI,” BURADA KULLANILDIĞI ŞEKLİYLE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE HERHANGİ BİR “EKLENTİ” YA DA “MOD” BARINDIRAN, BUNLARI YAPIP YAPMADIĞIYLA İLGİLİ YEGANE TAKDİR YETKİSİ STOH’DE AİT OLMAK ÜZERE; (i) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİLE YAPMAYI SAĞLAYAN YA DA KOLAYLAŞTIRAN; (ii) KULLANICILARIN YAZILIM ARAYÜZÜNÜ, ÇEVRESİNİ VE/VEYA DENEYİMİNİ STOH TARAFINDAN AÇIKÇA YETKİLENDİRİLMEYEN BİR BİÇİMDE DEĞİŞTİRME YA DA HACKLEMESİNE OLANAK TANIYAN; YA DA (iii) YAZILIMDAN YAHUT YAZILIM ARACILIĞIYLA BİLGİ YAKALAYAN, “KAZIYAN” YA DA BAŞKA YÖNTEMLERLE BİLGİ TOPLAYAN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMI OLARAK TANIMLANACAKTIR. YAZILIM, YETKİLENDİRİLMEMİŞ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMINI TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, HESAP ADINIZ, TESPİT EDİLEN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ AYRINTILARI VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ TESPİT EDİLDİĞİ SAAT VE TARİH GİBİ BİLGİLERİ STOH’YE İLETEBİLİR; VE/VEYA SÖZLEŞME’NİN BU BÖLÜMÜ DAHİLİNDEKİ HAKLARININ TAMAMINI YA DA HERHANGİ BİRİNİ, KULLANICIYA ÖNCEDEN BİLGİ VEREREK YA DA VERMEKSİZİN DEVREYE SOKABİLİR.
(b) YAZILIM ÇALIŞIR HALDEYKEN, STOH, PROGRAM VE/VEYA HİZMETİ GELİŞTİRMEK VE İŞBU SÖZLEŞME İLE SKLA’NIN HÜKÜMLERİNİ DENETLEMEK VE UYGULAMAK AMACIYLA, BİLGİSAYARINIZ VE ONUN İŞLETİM SİSTEMİYLE İLGİLİ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE SABİT DİSK, MERKEZİ İŞLEMCİ ÜNİTESİ, IP ADRES(LER)İ VE İŞLETİM SİSTEM(LER)İ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BAZI TANIMLAYICI BİLGİLERİ, TOPLAYABİLİR.
(c) STOH, herhangi bir yasa uygulayıcının yazılı talebi, mahkeme celbi ya da başka bir yasal süreç dahilinde, size bildirerek ya da bildirmeksizin, Internet Protokol (IP) adres(ler)inizi, kişisel bilgileriniz ve sizinle ve eylemlerinizle ilgili bilgileri açık edebilir. STOH, bunun sizin ve başkalarının güvenliğini koruyabileceğine hükmederse, kişisel bilgilerinizi açık edebilir.
(d) STOH OYUN YOLUYLA İLETİLEN YA DA ALINAN SOHBET SEANSLARI VE DİĞER ELEKTRONİK İLETİŞİMİ KAYDEDEBİLİR VE SİZ DE BÖYLE BİR İZLEMEYE YA DA KAYIT ALTINA ALMAYA RAZI OLURSUNUZ.
(e) Oyun-içi takas-ticaret aktivitelerinden kaynaklanan hiçbir kaybınız için STOH’yi sorumlu tutamazsınız. Oyuncular arasındaki hiçbir bilgi alışverişinden ötürü STOH’yi sorumlu tutamazsınız. STOH oyuncular arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. STOH’yi oyun içindeki herhangi bir özellik ya da eşya kaybından ötürü sorumlu tutamazsınız. STOH herhangi bir oyun içi eşya, Hizmet ya da seviyeye oyuncular tarafından her zaman erişilebileceğini garanti etmez.

14. Garanti Feragatı

AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ Kİ:
(a) SİTEYİ KULLANIMIZDAN DOĞACAK RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. SİTE “ŞİMDİKİ HALİYLE” VE “ERİŞİLEBİLİR HALİYLE” SUNULMUŞTUR. STOH VE İŞTİRAKLERİ AÇIK YA DA İMÂ EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN SAĞLAMLIK VE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİLERİ DE DAHİL, HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDERLER.
(b) STOH VE İŞTİRAKLERİ ŞU KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ: (i) SİTENİN SİZİN İSTEKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR; (ii) SİTENİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR; (iii) SİZİN TARAFINIZDAN SİTE ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN YA DA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ YA DA DİĞER MATERYALİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR; VE (iv) YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR.
(c) SİTENİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN YA DA BAŞKA YOLLARLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALE YEGANE TAKDİR YETKİSİ VE DOĞACAK TÜM RİSKLER SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİRSİNİZ VE BÖYLE MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNİN SONUCU OLARAK BİLGİSAYAR SİTEMİNİZDE OLUŞACAK TÜM ZARARLARIN YA DA VERİ KAYBININ YEGANE SORUMLULUĞU SİZE AİT OLACAKTIR.
(d) SİZİN TARAFINIZDAN STOH’DEN SİTEDEN YAHUT SİTE ARACILIĞIYLA ELDE EDİLMİŞ OLAN, YAZILI YA DA SÖZLÜ, HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, KULLANIM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ OLAN HİÇBİR GARANTİYE NEDEN OLMAYACAKTIR.
(e) KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR YÜZDESİ, SİTEYİ KULLANIRKEN, BELLİ IŞIK DÜZENLERİNE YA DA ARKA PLANLARA MARUZ KALDIKLARINDA SARA NÖBETLERİ GEÇİREBİLİRLER. BAZI KOŞULLAR, GEÇMİŞTE HİÇ NÖBET YA DA SARA SORUNU YAŞAMAMIŞ OLAN KULLANICILARDA BİLE DAHA ÖNCE TEŞHİŞ EDİLMEMİŞ SARA BELİRTİLERİNİ TETİKLEYEBİLİR. EĞER SİZİN YA DA AİLENİZDEN BİRİNİN SARA HASTALIĞI VARSA, HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN. EĞER SERVİSİ KULLANIRKEN AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERDEN BİRİNİ DENEYİMLERSENİZ DERHAL HİZMETİ KULLANMAYI BIRAKIN VE DOKTORUNUZA DANIŞIN: BAŞ DÖNMESİ, GÖRME BOZUKLUĞU, GÖZ YA DA KAS SEĞİRMELERİ, FARKINDALIK KAYBI, YÖN DUYGUSUNUN YİTİMİ, HERHANGİ BİR İSTEMSİZ HAREKET YA DA KASILMA.

15. Sorumluluğun Sınırlandırılması

STOH VE İŞTİRAKLERİ AŞAĞIDAKİLERİN BİR SONUCU OLARAK, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, KÂR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYBI YA DA DİĞER MANEVİ KAYIPLARDAN (STOH BÖYLESİ HASARLARIN DOĞABİLECEĞİ İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE) DOĞACAK ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, SONUÇ İTİBARIYLA ORTAYA ÇIKAN YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ HASARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU OLMAYACAKLARDIR: (İ) SİTENİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAYIŞI; (ii) SİTEDEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İFADE YA DA DAVRANIŞLARI; YA DA (iii) SİTEYLE İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR MESELE. Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde STOH’nin (ya da diğer açık edilen tarafların) size olan sorumluluğu yasanın müsade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. STOH’nin Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

16. Genel

Sizin ya da başkalarının yasayı ihlalinin akabinde bizim herhangi bir işlem yapmamış olmamız, sonraki ya da benzer ihlaller karşısında işlemde bulunma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Burada başka şekilde izin verilmediği sürece, işbu Sözleşmeyi ya da bu Sözleşme altındaki haklarınızı atayamaz ya da transfer edemezsiniz ve aksi yöndeki girişimleriniz hükümsüz sayılacaktır. İşbu Sözleşme, buradaki konuyla ilgili bizimle sizin aranızdaki anlaşma ve sözleşmenin tamamını teşkil eder. İşbu Sözleşme’deki diğer her şeye karşın, STOH’nin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeme, gecikme ya da işlem yapamama durumu, söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeme, gecikme ya da işlem yapamama durumu STOH’nin makul sınırlar içindeki kontrolünün dışında olan sebeplerle gerçekleşmişse, bu Sözleşme’nin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasadışı, hükümsüz ya da herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelmesi durumunda, ilgili maddenin işbu Sözleşme’den çıkarılabilir olduğuna hükmedilecek ve bu durum geri kalan maddelerden hiç birinin geçerlilik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme sizinle Shaiya TR Oyun Hizmetleri arasında Hizmetle ilgili anlaşmanın eksiksiz ve münhasır bir beyanı olup, sizinle STOH arasındaki, yazılı ya da sözlü, önceki ya da eşzamanlı tüm anlaşma ve iletişimlerin yerini alır; ancak, işbu Sözleşme’nin, ilgili SKLA’ya bir ilave olduğu ve onun yerine geçmediği ya da onu yürürlükten kaldırmadığı şartıyla. İşbu Sözleşme ancak burada belirtildiği şekliyle değiştirilebilir. Burada kullanılan bölüm başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, herhangi bir yasal etkiye sahip olmayacaklardır.

17. Kapanış

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada iyi vakit geçirmenizi ve geliştirmekte olduğumuz online topluluğun bir üyesi olmanın avantajlarından faydalanmanızı umuyoruz. Lütfen Sitede bir ziyaretçi olduğunu unutmayın ve diğer ziyaretçilerden beklediğiniz davranış ve saygıyı siz de onlara gösterin. STOH hizmeti reddetme ya da sonlandırma hakkını her zaman için saklı tutar.